Minkä sille mahtaa jos asioista onnistuu löytämään sen valoisan puolen. Tämän tietää Sari Perä-Takala.

Aito Tuki ja Apu on kahden toimintavuotensa aikana saavuttanut tukevan jalansijan Porin kotipalveluiden tuottajana. Perinteisten kotipalveluiden lisäksi yritys on tuottanut lastensuojelun avopalveluita ja yrityksen osaaminen vaativimpien asiakkuuksien kohdalla on ollut kysyttyä. Sari on itse ollut kaiken aikaa aktiivisesti mukana asiakastyössä mutta tehnyt samalla yritystään tunnetuksi osallistumalla ja olemallla mukana erilaisissa tapahtumissa ja kampanjoissa.

Säännöllinen näytteenotto kotisairaanhoidossa

Säännöllinen näytteenotto on osa varsin monen ihmisen terveydentilan seurantaa. Näytteenotto voi vaatia yllättävänkin paljon valmisteluita ja yhdistettynä itse näytteenottoon liittyvään jännitykseen, se voi vaivata asiakkaan mieltä jopa päiviä ennen varsinaista toimenpidettä. Meillä Aksonilla kotisairaanhoitajat tekevät näytteenottoja asiakkaan kotona, jolloin näytteenotto tapahtuu tutussa ympäristössä ja vaati vain vähän valmistautumista.

Muksut mukana

Järjestimme Aksonin ketjukeskuksella oman Tuo lapsi työpaikalle -päivän 15.3. Saimme työpäiväämme kaksi innokasta nuorta neitiä.

Aikaa, huomiota ja kunnioitusta

Tämän blogitekstin nimi on lainattu ohjausalan dosentin Jussi Onnismaan ohjaus- ja neuvontatyötä käsittelevän kirjan nimestä. Ohjaus käsitteenä on kovin monisyinen ja tyypillisesti ohjauksen käsitetään liittyvän jollakin tapaa koulutukseen ja oppilaitosten toimintaan. Koulumaailman lisäksi ohjausta ilmenee yhteiskunnan monilla eri tasoilla.

Tule meille töihin!

Yrittäjämme ympäri Suomea ovat tuoneet viestiä työvoiman tarpeesta. Olemme saaneet rekrytoitua mukaan uusia työntekijöitä mutta työntekijöille on tarvetta monella paikkakunnalla. Kotipalvelutyön kysyntä on kasvanut ja samalla kasvaa osaavan ja sitoutuneen työvoiman tarve.

Hoivakotiin vai hoivaa kotiin?

Suomalaisen hoito- ja hoivatyön valtakunnallisena tavoitteena on ollut, että mahdollisimman monen tuen tarpeessa olevan asiakkaan hoito tuotettaisiin asiakkaan omassa kotona. Tämä tavoitetila on ilmeinen, sillä laitoshoidon kustannukset ovat moninkertaiset kotona tapahtuvaan hoitoon verrattuna. Hoito- hoiva ja huolenpito ovat meidän kaikkien perusoikeuksia, joiden toteutuminen turvataan lainsäädännöllä.

Henkilökohtaisen avustajan arkea etsimässä

Tämän tekstin kolme esimerkkiä kumpusivat eräästä kahvipöytäkeskustelusta, kun koetimme tavoittaa henkilökohtaisen avustajan työn ydintä. Hienoin termein kuvattuna avustajan työn tavoitteena on turvata avustettavan tasa-arvoinen elämä ja osallisuus yhteiskunnan jäsenenä. Avustettavaa tuetaan kaikissa niissä toimissa, joista hän ei itse vammansa tai sairautensa vuoksi kykene suoriutumaan.

Edessä kiirettömiä aikoja

Aksonilla saatiin kokea meille kaikille uudenlainen tilanne syksyllä, kun yrittäjämme Sirkka-Liisa Valkonen ilmoitti siirtyvänsä nauttimaan eläkepäivistä. Vaikka tällaisesta mahdollisuudesta oltiinkin tietoisia, ei varmaa veikkausta uskaltanut oikein tehdä suuntaan taikka toiseen. Loppusyksystä saimme arvailuille lopullisen päätöksen, kun Sirkka-Liisa kertoi aloittavansa ansaitut eläkepäivät vuoden vaihteessa.

Olisiko sinusta kotipalvelutyöntekijäksi?

Olemme yrittäjiemme kanssa tehneet rekrytointiponnisteluita usealla paikkakunnalla. Työvoiman tarve on käsin kosketeltavaa ja helppoon rekrytointiin tottunut joutuu yllättymään, kun hakemuksia ei ilmoituksen jälkeen alakaan tiputtelemaan totuttuun tapaan. Kotipalvelualalla ollaan siirtymässä työntekijöiden markkinoille.

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top