Näin pääset Akson-yrittäjäksi – Jokainen kivi käännettynä Akson-yrittäjyydestä

Palkkatyön vaihtaminen omaan kotipalveluyritykseen ei ole enää harvinaista kotipalvelualalla. Tämä ei ole mikään ihme, sillä itse oman unelmatyöpaikan rakentaminen yrittäjänä on houkutteleva vaihtoehto ammattilaisten silmissä. Yrittäjänä sinä päätät yrityksesi työtavat ja työajat, sekä kuinka yritystäsi johdetaan. Yrittäjänä pääset hyödyntämään omaa osaamistasi ja hyötymään siitä taloudellisesti. 

Olemme olleet mukana perustamassa kymmeniä kotipalveluyrityksiä ja auttaneet yrittäjä sekä yrityksiä kasvamaan ja loistamaan omassa ympäristössään ja tehtävissään. Tässä tekstissä avaamme sinulle mitä Akson-yrityksen perustaminen vaatii, ja minkälainen prosessi Akson-yrityksen perustaminen on. Toivomme, että näistä vinkeistä on apua sinulle toteuttamaan unelmasi yrittäjänä.

1. Kirkasta palvelusi ja yritysmuotosi

Ennen Akson-yrittäjäksi ryhtymistä sinun tulisi perehtyä huolella siihen, mitä yrityksen perustaminen ja palveluntuottajaksi hakeutuminen edellyttää. Sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen vaaditaan usein vakuutuksia ja erilaisiin rekistereihin liittymistä, jotka määrittyvät sen mukaan, mitä palveluja haluat tarjota. Yritykselle haetaan joko toimilupa tai palvelu tuotetaan ilmoituksen varaisesti. Tarjoamasi palvelut vaikuttavat siihen mitä lupia ja vakuutuksia toimintaasi tarvitset, joten kannattaa siis aloittaa siitä, että kirkastaa itselleen mitä palveluita haluaa tarjota ja millä alueella.

Seuraavaksi listalla olisi yhtiömuodon valinta, johon vaikuttaa omat liiketoiminnalliset tavoitteesi. Kenttätyön kannalta yhtiömuodon valinnalla ei välttämättä ole suurta merkitystä, mutta esimerkiksi palkanmaksun ja verotuksen näkökulmasta yhtiömuoto määrittää yrityksesi käytänteitä sekä velvoitteita. Yhtiömuoto määrittää myös sen, tarvitseeko yrityksesi toimiluvan vai riittääkö pelkkä ilmoitus toiminnan aloittamisesta.

2. Aikatauluta perustaminen ja tehtävät

Tuoreen yrittäjän on hyvä varautua siihen, että yrityksen saattaminen toimintavalmiiksi voi muuttua monivaiheikseksi prosessiksi. Kaikki haetut luvat, rekisteröintipäätökset ja niiden täydennys voi parhaimmillaan viedä muutaman kuukauden. Alun mahdollisesti muuttuvan aikataulun takia oman yrityksen jalkauttamisen tehtävät tulisi olla selvillä, jotta niitä pystyy aikatauluttaa myös perustamisen ajalle. Suunnitelman aikatauluttaminen on yksi konkreettinen keino huolehtia siitä, että tärkeät toimenpiteet tulevat tehdyiksi.

Yrityksen perustamiseen liittyvän toimilupa- tai palveluiden tuottamisilmoituksen laadintaan on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa. Ilmoituksen käsittelyyn kuluva aika on hyvä hyödyntää esimerkiksi laatimalla oma markkinointisuunnitelma ja mainosmateriaaleja. Markkinoinnista ja sen suunnittelusta voit myös keskustella ketjun kanssa, jolta löytyy siihen valmiita paketteja. Vaikka ilmoituksen käsittelyssä voi vierähtää 1-2kk, tulisi varautua siihen, että myös rekisteröintipäätöksen jälkeenkin on vielä töitä tehtävänä.

3. Tutustu alueeseesi

Tuodessasi oman yrityksesi markkinoille, on tärkeää tiedostaa minkälaisia kilpailijoita omalla kentälläsi toimii, minkälaisia palveluita he tarjoavat ja mitkä ovat heidän kilpailuetunsa. Kotipalvelualalla kilpailu on kovaa, mutta myös monet alan toimijat ovat valmiita yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. 

Tärkeitä asioita oman liiketoiminnan kannalta joita suhteuttaa myös muihin toimijoihin on alueeltasi saatavat palvelut ja niiden laatu, sekä niiden hintataso. Perehtymällä hieman alueellasi toimiviin kilpailjoihin, on helpompi terävöittää tarjoamasi palvelun palvelun yksityiskohdat. Parhaiten pärjää, jos muistaa aktiivisesti höydyntää omia vahvuuksiaan omien palveluidensa taustana.

4. Hakeudu palveluseteli- ja ostopalvelutuottajaksi

Kun saat hyväkstyn rekisteröintipäätöksen yrityksellesi, olet virallisesti valmis tuottamaan palveluita yksityisille asiakkaille. Hoivapalvelujen kysyntä on niin laajaa, että kunnat myöntävät yksityisille asiakkaille palveluseteleitä hoivapalvelujen ostamisen avuksi. Kotipalveluyrityksille nämä palveluseteleitä käyttävät yksityisasiakkaat voivat olla merkittävä tulonlähde. Tämä edellyttää hakeutumista alueen palveluseteli- ja ostopalvelutuottajaksi.

Tuottajaksi hakeminen tapahtuu yleensä sähköisesti alueesi palvelusetelijärjestelmän kautta. Hyvä uutinen on se, että pystyt hyödyntämään lähestulkoon kaikkia jo perustamisprosessissa tekemiäsi materiaaleja. Hakemusten käsittelyaika on myös usein lyhyempi. Tämän jälkeen voit alkaa keskittyä asiakkaidesi palvelemiseen ja liiketoimintasi kehittämiseen!

Kiinnostuitko Akson-yrittäjyydestä?

Aksonilla meitä yrittäjiä on moneen lähtöön. Täytä hakemus ja liity Akson-menestyjien joukkoon!