Mietityttääkö tulevaisuutesi koti- ja hoivapalvelualalla? Tutustu Akson-yrittäjäpolkuun ja näe, kuinka voit saavuttaa nousujohteisen urakehityksen hoiva-alalla.

Hoiva-alan tulevaisuuden näkymät yksityisellä sektorilla

Terveys- ja sosiaaliala on jo pitkään ollut kasvussa ja kasvu vaikuttaisi lähinnä kiihtyvän lähivuosina väestörakenteen muutoksen myötä. Toisaalta alalla on jo pitkään painittu kasvavan työvoimapulan kanssa. Työpaikkojen täyttäminen on entistä haastavampaa, mikä on jatkuvasti lisännyt yksityisten palveluiden kysyntää kun kunnat eivät ole itsenäisesti voineet vastata kasvavaan palveluiden kysyntään. Työvoimapula on samaan aikaan sekä haaste, että mahdollisuus. Kuntien on vaikeaa täyttää työpaikkoja pienten palkkojen ja kovan työtahdin vuoksi, mutta samaan aikaan kunnissa olisi vastattava kasvavaan palveluiden tarpeeseen.

Yksityisen sektorin, eli yritysten ja yrittäjien näkökulmasta tilanne on houkutteleva, sillä kova kysyntä tarjoaa mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi omilla ehdoillaan. Tilanne onkin mahdollistanut uusia tapoja elättää itsensä ilman kunnallisen puolen ylhäältä asetettuja suorituspaineita. Niin kauan kuin kunnallisen puolen houkuttelevuus työnantajana pysyy nykyisellä tasolla, yrityksillä on tilaa toimia ja kasvattaa toimintaansa. Tilanne näyttää siis valoisalta, sillä vaikuttaisi siltä, että kunnallisten toimijoiden tehtäviin ei ole tulossa ainakaan helpotuksia, ennemminkin päinvastoin

Miksi yrittäjyyteen kannattaa panostaa juuri nyt

Yrittäjäksi ryhtyminen voi olla jännittävää, mutta syitä ryhtyä yrittäjäksi on useita. Tärkein syy on ehkäpä se, että koskaan ei ole ollut otollisempaa aikaa perustaa oma yritys. Kuntien ja yritysten välinen yhteistyö on kehittynyt jo vuosikymmenten ajan ja tänä päivänä molemmat tahot elävät jo vahvassa symbioosissa keskenään – ne ovat erottamaton osa toisiaan. Alalle on siis raivattu tilaa toimia ja yritysyhteistyölle ollaan hyvin avoimia.

Yrittäjyys on tänä päivänä ennen kaikkea mahdollisuus. Koska kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, on aktiivisella yrittäjällä mahdollisuus rakentaa itselleen paitsi oma työpaikka, myös auttaa muita työllistymään ja näin päästä kasvattamaan omaa liiketoimintaa.

Ihmiset ovat myös tottuneet käyttämään yksityisiä palveluita ja pitävät niitä yleensä myös laadukkaampina kuin julkisen puolen palveluita. Yrittäjäksi alkavalle löytyy siis varmasti asiakaskuntaa näinä aikoina ja jos yrittäjällä on halua kasvattaa omaa liiketoimintaa niin tulevaisuudessa kasvulle löytyy varmasti tilaa kysynnän edelleen kasvaessa. Etenkin kasvua hakevan yrittäjän on hyvä saada liiketoiminta käyntiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kasvun vaiheessa olisi saatu koottua riittävät resurssit kasvuun.

Akson yrittäjänä sinulla on selkeä kasvupolku urallasi

Vaikka yritysten palveluille on alalla kysyntää, saattaa oman yrityksen perustaminen silti olla monelle iso kynnys, sillä yrittäjyydessä on niin paljon uutta opeteltavaa. Yrittämisen riski syntyykin ennen kaikkea epätietoisuudesta. Yrittäjä on yleensä yksin haasteidensa kanssa ja virheiden tekeminen saattaa pelottaa. Toisaalta kun tietää mitä tekee, yrittäminen voi olla unelmien täyttymys, joka innostaa ja tekee työnteosta ennennäkemättömän palkitsevaa.

Tuki yrittäjyyden alkutaipaleella ja myöhemmissä vaiheissa tekeekin yrittämisestä paljon mutkattomampaa kuin voisi kuvitella. Yrittämisessä toistuvat tietyt perusasiat, joiden osaaminen on avainasemassa yrittäjänä menestymisessä. Kirjanpito, asiakashankinnan järjestäminen, sopimusasiat, palkanmaksu ja työn organisointi voivat olla esimerkkejä haasteista, joita aloittavan yrittäjän täytyy saada ratkaistua. 

Nämä haasteet voi kohdata yksin tai niihin voi saada apua. Me Aksonilla olemme erikoistuneet juuri terveys- ja sosiaalialan pienyritysten tukemiseen ja Akson yritysverkostoon liittyville yrittäjille me tarjoamme verkoston täyden tuen kaikissa yrittäjyyden haasteissa. Yrityksen perustamisen haasteet, ensimmäisen työntekijän palkkaaminen ja myöhemmät kasvun portaat vaativat kaikki yrittäjältä erilaista näkökulmaa omaan yritykseen ja yrittäjyyteen, mikä voi olla yksin suuri taakka. Yhdessä verkoston tuella näistä haasteista kuitenkin selvitään helpommin, sillä me olemme auttaneet jo lukuisia yrittäjiä menestymään työssään. Itse asiassa jokainen ketjuumme liittynyt yritys on saanut liiketoimintansa hyvin liikkeelle ja vanhimmat ketjumme yritykset ovat olleet mukana jo yli 10 vuotta

Näin pääset alkuun

Aksonilla meidän tavoite on kehittää suomalaista osaamista hoivapalvelualalla. Haluamme tuottaa alalle hyvinvoivia ja tehokkaita yrittäjiä, jotka omalla työpanoksellaan nostavat suomalaisen hoivapalvelun tasoa. Akson-yrittäjänä aloittaminen ei vaadi suuria investointeja, tai suurta tieto-taitopohjaa. Akson-yrittäjäksi voi hakea verkosta täytettävällä lomakkeella, jonka jälkeen yrittäjäkokelaan kanssa keskustellaan oman liiketoiminnan aloittamisesta. Liiketoiminnan aloittaminen tapahtuu ketjun kanssa yhteistuumin, eli yksin ei tarvitse jäädä missään vaiheessa. Aksonilla halutaan varmistaa että jokainen yrittäjä pääsee jaloilleen ja voi alkaa tuottaa itsenäisesti kannattavaa liiketoimintaa.

Yhteenveto

Terveys- ja sosiaalialan näkymät ovat siis hyvin valoisat ja yhdessä tekemällä sinullakin on mahdollisuus päästä helpommin yrittäjyyteen kiinni. Jos siis tavoitteenasi on perustaa oma yritys tai tiedät jo nyt haluavasi kasvattaa yritystäsi, on yhteisömme tuesta sinulle todennäköisesti suuri etu. Akson yrittäjyys mahdollistaa sinulle tuen paitsi yritystä perustaessa, myös pitkällä aikavälillä. Omat tavoitteesi ratkaisevat sen, millaisen urapolun me voimme auttaa rakentamaan sinulle.

Jos olet kiinnostunut perustamaan oman yrityksen, saamaan tukea yrityksen arjen rakentamisessa ja toivot saavasi jatkuvan tuen yrittäjyyden matkalla, kannattaa sinun täyttää yrittäjähakemuksemme ja aloittaa matka kohti omia unelmiasi.

Kiinnostuitko Akson-yrittäjyydestä?

Aksonilla meitä yrittäjiä on moneen lähtöön. Täytä hakemus ja liity Akson-menestyjien joukkoon!