Tuet ja etuudet

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa kunnissa. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta. Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia tarvitsemansa palvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta.

Palvelusetelin arvo voi kattaa ostetun palvelun kokonaan tai osittain, jolloin kuntalainen maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden.

palveluseteli smartum
palveluseteli kunnat.net

Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluita kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennyksen tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, kotitalous-, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikkalaitteiden asennuksesta ja neuvontapalvelusta.

Kalenterivuosikohtainen omavastuuosuus on 100€ ja enimmäismäärä 2400€/hlö.

Lisätietoa verohallinnon sivuilta:

kotitalousvähennys
kotitalousvähennys siivous- ja kotitaloustöistä
kotitalousvähennys hoito- ja hoivatyöstä

Akson on kotipalveluyrityksistä koostuva yritysverkosto. Me haluamme olla kärkijoukossa kehittämässä suomalaista kotipalvelualaa.