Työyhteisövalmennuksesta voimavaroja hoivatyöhön

Toteutimme syksyn aikana Akson Hoivapalvelut Jyväskylän toimesta työyhteisövalmennuksen. Prosessin tavoitteeksi asetettiin työyhteisön sekä koko organisaation yhteisten toimintaa ohjaavien arvojen ja käsitysten tunnistaminen. Asetettu tavoite koettiin erityisen tärkeäksi koska ilman selkeää ja yhteisesti jaettua käsitystä omaa toimintaamme ohjaavista periaatteista, tahtoo kaikenlainen yhdessä tekeminen palautua vain takaisin tehtävien suorittamiseksi.

Valmennustuokiot tarjosivat pysähtymisen paikkoja itsenäistä ja äärimmäisen hektistä arkea elävälle työyhteisöllemme. Näillä pysäkeillä asetuttiin hetkeksi ulkopuolisiksi tarkastelemaan sitä, miltä työn tekeminen näyttää jokaisen omalta paikalta katsottuna. Lupa katsella rauhassa ympärilleen soi mahdollisuuden jäsentää asioita tulosuuntaan nähden mutta yhtä merkitykselliseksi muodostui myös se maisema, joka avautuu edessämme.

Akson on vahvaa puuta

Työyhteisövalmennus muodostui viidestä, noin kuukauden välein järjesteyistä ohjaustuokioista, joista ensimmäinen järjestettiin 25.8. Ensimmäisen istunnon tuloksena syntyi piirros puusta, joka kuvasi Akson Hoivapalveluiden perustaa ja ulottuvuuksia ympäröivään maailmaan. Piirrokseen kirjoitettiin auki Akson Hoivapalveluiden maaperään ulottuvaa juuristoa eli sen historiaa sekä toiminnan perusarvoja. Puun runko oksineen kuvasi vuorostaan sitä, mitä toimintaa ohjaavat arvot käytännössä ovat ja miten ne näkyvät toiminnassamme. Koko syksyn jatkuneen prosessin aikana puusta löytyi sekä uusia juuria, että uusia oksia. Huomasimme Aksonin olevan tehty vahvasta puusta, joka huokuu elinvoimaa työntekijöilleen ja asiakkailleen.

Aksonin puu on täynnä elinvoimaa

Yksilöiden ja yhteisön dynamiikkaa

Valmennuksen kohderyhmään kuului hoivahenkilökunnan lisäksi myös yrityksen johto. Prosessissa ei tavoiteltu joukkohypnoosia vaan jokaisen vastuullinen tehtävä oli tarkastella esiin nousevia asioita ensisijaisesti omasta näkökulmastaan. Valmennuksellista ja ohjauksellista viitekehystä yhdistelemällä pyrittiin ennen kaikkea tukemaan sitä, että jokainen voisi tunnistaa itselleen sopivimpia vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työyhteisön toimintaan.

On varsin OK, kun ymmärtää syvällisesti suhteensa omaan työhön sekä oman työn merkityksen. Todellinen eteenpäin vievä dynamiikka syntyy kuitenkin oivalluksesta, että yhdessä tekeminen on näiden henkilökohtaisen suhteiden ja merkitysten jatkuvaa yhteensovittamista toisten ihmisten kanssa. Yhteensovittaminen on työtä, jossa kaikilla on mahdollisuus olla ratkaisijan ja onnistujan roolissa.

Työyhteisövalmennukseen osallistui koko työyhteisö

Työyhteisön hoivalupaus

Itsenäisesti tehtävän työn suurimpia haasteita lienee kokonaisuuden näkeminen. Varsin usein työtehtävien tiimellyksessä mieleen tahtoo hiipiä ajatus siitä, että “joku” hoitaa asian varmasti ihan tuosta vaan. Mikäli taas “kuka” hoitaa, se vaatii juuri minulta mahdollisesti suuriakin ponnisteluita. Erityisesti on vaarana, että tämä tapahtuu silloin, kun teemme asiakkaan toista tai kolmatta hoitokertaa saman päivän aikana – itse ensimmäistä kertaa.

Me päätimme, että meillä “joku” hoitaa tulevaisuudessa entistä vähemmän työtehtäviä. Itse asiassa voi olla, että “joku” pistetään kilometritehtaalle vielä kuluvan vuoden aikana.  

Syntyi työyhteisön yhteinen hoivalupaus, jonka avulla pidämme hyvää huolta toisistamme ja parempaa huolta asiakkaistamme. Totesimme, että asiat ovat monesti kuin apinoita. Ne roikkuvat selässä ja varsin usein houkuttelisi kehottaa omaa apinaa loikkaamaan työkaverin selkään. Apinoilla tahtoo vain olla paha taipumus sulkea silmänsä, korvansa tai suunsa. Siksi ne eivät tiedä, mitä on tapahtunut tai mitä pitäisi tehdä. Tämän vuoksi jokaisen tulee huolehtia omasta apinastaan itse ja jos – siis jos – apina tarvitsee antaa työkaverille, myös työkaveri tietää kaiken, mitä apinakin tietää.

Akson Hoivapalveluiden hoivalupaus

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top