Turvaa tulevaisuutesi kotipalvelu- ja hoiva-alalla

Valtakunnallisen SOTE -laivan seilatessa kohti ajoittain hämäränä häämöttävää satamaa, on paikallaan tiivistää pari aiheeseen liittyvää ydintä:

  1. Palveluiden tarve väestössä tulee lisääntymään ja monimuotoistumaan
  2. Kotona tuotettavien palveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan
  3. Alalla tehtävä työ säilyy hyvän palvelun ytimessä mutta se muuttaa muotoaan

Nämä on hyvä kaikkien alalla toimivien pitää mielessään, huolimatta siitä mitä kulloisenkin päivän uutisotsikoissa lukee. Alan muutos ei liity pelkästään SOTE -lakien uudistamiseen vaan työn tekemisen tavat muuttuvat kovaa vauhtia. Tarve hyvistä työntekijöistä tulee säilymään alalla vielä pitkään mutta tulvaisuus edellyttää työntekijöiltä kykyä sopeutua nopealla tahdilla muuttuvaan ympäristöön.

Koti- ja hoivapalvelualan yrittäjyys on varteen otettava vaihtoehto omalle työllistymiselle. Yrittäjyys edellyttää aina tietynlaista halua tarttua toimeen ja saada asioita aikaiseksi. Tällaisen luonteen saattaa totta kai tunnistaa myös monen yrityksen tai organisaation työntekijästä. Sinnikkyys, taito sietää epävarmuutta sekä kyky johtaa ja saada muut työntekijät onnistumaan työssään paremmin, ovat selkeitä merkkejä aidosta yrittäjäluonteesta. Alalla menestyvä yrittäjä ei siis ole hypännyt aidan toiselle puolelle syömään vihreämpää ruohoa, vaan onnistumiset syntyvät ainoastaan kovan työn kautta.

Aija Rosimo-Tyrväinen on toiminut kolme vuotta Akson -yrittäjänä. Hänen yritys on voimakkaassa kasvussa.
Akson -yrittäjä Anuliina Vesanto aloitti oman yrityksensä tekemällä keikkatyötä alueen toiselle Akson -yrittäjälle.

Ketjuyrittäjyys on tuettu yrittämisen muoto, jonka vuoksi yritystoiminnan aloittamiseen liittyviä riskejä voidaan pienentää. Aloittava yritys saa tuekseen avoinna olevien julkisten palveluiden lisäksi ketjukeskuksen tarjoaman avun. Tuen tarve vaihtelee koska yrittäjien tilanteet ovat hyvin erilaisia. Ketjun motiivi tuen antamiselle on se, että ketju voi menestyä ainoastaan jos sen yrittäjät onnistuvat omassa toiminnassaan.

Palvelualan ketjuyrittäjyys on erilaista, kuin tuotteiden myyntiin perustuvassa ketjutoiminnassa. On selvää, että tietokonetta tarvitseva ostaa tietokoneen vaikka tuotteen myyjä epäonnistuisi täysin omassa tehtävässään. Sen sijaan siivouspalvelun tai omaishoidon sijaispalvelun asiakas ei soittele uudelleen, mikäli palvelun tuottaja tekee työnsä huonosti. Palvelualan ketjuyrityksen toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa, minkä vuoksi sen toiminnan standardointi on hyvin erilaista kuin kivijalkakaupan toiminta.

Kaikille alalla toimiville on selvää, että palvelualan liiketoiminnan ytimessä on kokemuksen kautta hioutunut palveluprosessi, joka tuottaa lisäarvoa asiakkaille sekä heidän sidosryhmille. Asiakkaan kotona tuotettavat palvelut muodostavat kokonaisvaltaisen palvelutarjooman, jossa punnitaan yrittäjäluonteen lisäksi myös vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot.

Aina ei mene, kuten pitäisi. Yhteisen suunnan kirkastaminen vaatii aikaa.

Onnistumiset ja epäonnistumiset kuuluvat myös ketjuyrittäjyyteen. Tätä tosiasiaa ei mikään ketju tai ketjussa toimiva yritys pysty välttelemään, eikä mikään ketju tai sen yritykset tee vain pelkästään oikeita ratkaisuita. Innostumiset ja pettymykset ovat osa kaikkien arkea. Oleelliseksi muodostuvat silloin ne prosessit, joilla asioihin tartutaan ja joiden avulla asioissa päästään eteenpäin.

Tämä kokonaisuus yhdistettynä kiristyvään kilpailuun, alan sisäiseen muutokseen ja kautta linjan työelämässä tapahtuvaan murrokseen, haastavat ketjuyrityksiä ja -yrittäjyyttä päivittäin. Viisaus ei löydykään ehkä pelkästään yhdestä paikasta vaan peliälyllä on monta tuottajaa. Juuri tästä syystä palvelualan ketjuyritykset voivat muodostua oman ketjunsa suunnan näyttäjiksi.

Tai näin ainakin me olemme asiaa ajatelleet.

Tsekkaa muuten avoimet yrittäjäpaikamme klikkaamalla tästä

 

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top