Lisätietoa Akson-yrittäjyydestä

Akson -yrittäjät ovat ketjuyrittäjiä. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen Akson -yritys kuuluu Akson -ketjuun ja toimii yhteisen liiketoimintamallin mukaisesti. Yrittäjillä on myös käytössään ketjun palvelut. Ketjuyrittäjyydestä käytetään myös nimitystä franchising -yrittäjyys.

Franchising tarkoittaa franchise-antajan määrittelemän mallin mukaista liiketoimintaa. Franchising on yrittäjyyden ja liiketoiminnan muoto, jota hyödynnetään monilla toimialoilla. Franchising-yrittäjä saa käyttöoikeuden yrityksen liike- tai tavaramerkkiin sekä saa käyttöönsä valmiin liiketoimintakonseptin. Useasti franchise -antaja tarjoaa ketjuun kuuluville yrityksilleen sekä yhteisiä, että henkilökohtaisesti räätälöityjä tukipalveluita. Osapuolten välillä on kirjallinen franchisesopimus (ketjusopimus), jossa määritellään yritystoiminnan muodoista, laajuudesta sekä palvelukokonaisuuksista.

Akson -yrityksen perustaminen

Akson -yrityksen perustaminen alkaa ketjusopimuksen allekirjoittamisella. Ketjuun liittyvä yritys maksaa liittymismaksun, jota vastaan perustettava Akson -yritys saa käyttöönsä materiaalipaketin sekä yrityksen perustamiseen ja toiminnan aloittamiseen suunnatun yrittäjän henkilökohtaisen tuen.

Kun yrityksen toiminta on päässyt käyntiin, Akson yrityksellä on käytössään yrityksen toimintaa helpottavat järjestelmät sekä ohjelmistot. Akson -yrityksellä ja yrittäjällä on aina käytössään myös henkilökohtainen tuki. Akson -ketjuun kuuluvien yritysten ja yrittäjien palvelut ylläpidetään yritysten maksamalla kuukausittaisella ketjumaksulla.

Akson -yrittäjien toimintaa tuetaan ja ohjataan Jyväskylässä sijaitsevasta ketjukeskuksesta käsin. Yrittäjät osallistuvat yrittäjäverkoston toiminnan kehittämiseen esimerkiksi säännöllisesti kokoontuvan työvaliokunnan kautta, jossa yrittäjillä on oma edustus. Lisäksi yrittäjät tapaavat säännöllisesti ketjupäivillä sekä aluetapaamisissa.

Akson -ketjuyrittäjyyden hyödyt voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Testattu ja luotettava toimintakonsepti, joka helpottaa yrityksen perustamista
  • Useamman ihmisen työpanos ja näkemys yritystoiminnan kaikissa vaiheissa
  • Yrittäjien tukipalvelut (mm. yrityksen perustaminen, keskitetty markkinointi, taloushallinto, toimiluvat, rahoituksen hankinta, työntekijän palkkaaminen)
  • Valmis yritysilme sekä toimintaan tarvittavat materiaalit
  • Yrittäjäverkoston tuki ja asiantuntemus

Hyvässä ketjussa kaikki hyötyvät

Akson -ketjuyrityksellä on hyvät onnistumisen edellytykset. Tämä johtuu siitä, että ketjuyrityksen menestyminen tarkoittaa aina myös koko ketjun parempaa menestystä. Riittävän hyvillä peruspalveluilla ja ammattitaitoisella yrittäjän henkilökohtaisella tuella varmistutaan siitä, että ongelmatilanteisiin päästään puuttumaan nopeasti ja oikeilla toimenpiteillä. Ketjutoiminnan jatkuva kehittäminen ja kasvu ovat tavoitteita, joihin pyrkimällä koko ketjulla on mahdollisuus saavuttaa monenlaisia hyötyjä.

Lue lisää

Seuraavien linkkien kautta pääset tutustumaan Aksoniin ja Akson -yrittäjyyteen enemmän:

Kysy lisää ja varaa itsellesi aika henkilökohtaiseen keskusteluun. Jutellaan yhdessä lisää siitä, miten voisimme aloittaa yhteistyön sinun yrittäjäunelman toteuttamisessa!

Mikko Pirttimäki
040 5040 318
mikko.pirttimaki@akson.fi

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top