Yksin kulku kolkoksi käy

Kuluvalla viikolla Helsingin Sanomat käsittelee yksinäisyyden teemaa eri näkökulmista. Juttusarjan ensimmäisessä osassa toimittaja kuvaa oman isoäitinsä siirtymää ajasta ikuisuuteen ja sitä millä tavoin yksinäisyyden tunne on näyttäytynyt tämän tapahtumasarjan eri vaiheissa.

On hyvä, että yksinäisyydestä puhutaan koska yksinäisyys saa ihmisen elämässä monenlaisia ulottuvuuksia. Yksinäisyyden kokemukset vaihtelevat elämäntilanteista riippuen eri ihmisten välillä. Uutiskynnyksen ylittävät nuorten miesten, leskien, orpojen ja esimerkiksi puolisoiden välinen yksinäisyys. Myös johtajien sekä alansa huippuammattilaisten yksinäisyydestä puhutaan paljon silloin, kun viestitään loppuun palamisesta tai suurista saavutuksista.

Läheisen hoitotyö on yksinäistä työtä

Läheisen omaisen hoitotyössä huomioidaan toisen ihmisen tuen tarve kaikissa arjen askareissa. Omaishoitaja kantaa vastuuta siitä, että läheisen elämänlaatu säilyy turvattuna osallistuen itse auttamiseen tai huolehtien siitä, että tarvittaessa ulkopuolinen apu on saatavilla. Varsin usein läheisen omaisen hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi mutta valtaosa hoitotyöstä jää omaishoitajan tehtäväksi. Omaishoitajan vastuuta kannetaan vuorokauden jokaisena tuntina.

Milloin auttaminen muuttuu työksi?

Kukapa meistä ei olisi valmis tekemään mitä tahansa omien tärkeiden ihmisten puolesta. Avun tarpeessa olevan läheisen kohdalla oma jaksaminen ja omat tunteet siirtyvät automaattisesti syrjään. Keskeytynyt uni tai väliin jäävät ruokailut menettävät merkityksensä. Lähellä vietettyä aikaa ei enää lasketa vaan sen, minkä joku toinen jossakin muualla tekee työnään, toinen hoitaakin nyt osana omaa elämäänsä. Mahdollisuudet vaikuttaa omien päivien kulkuun hämärtyvät kuin itsestään.

Tällaisessakin tilanteessa harva omaishoitaja puhuu työstään työnä. Miten sellainen, joka ei tunnu työltä voi olla työtä? Vaikka se ajoittain olisi raskastakin.

Pesti alkaa rytinällä

Varsin usein omaishoito mielletään liittyväksi korkeaan ikään, jossa jo itsekin iäkäs puoliso tai lapset hoitavat tukea tarvitsevaa vanhusta. Omaishoito kattaa Suomessa kuitenkin kaikenikäiset avun tarpeessa olevat. Omaishoitajina toimii esimerkiksi vammaisten ja sairaiden lasten, nuorten ja aikuisten vanhempia sekä lähiomaisia.

Huolimatta kaikesta hyvästä valmistautumisesta, ei elämää voi koskaan suunnitella valmiiksi. Ikääntyminen tai vammaisen lapsen syntymä ovat asioita, joihin voi varautua mutta silti ne vääjäämättä muuttavat elämän kulkua. Yhtä pysäyttävä ja lopullinen, on tieto läheisen äkillisestä vakavasta sairastumisesta, jonka seurauksia totuttuun elämänrytmiin ei pysty edes käsittämään.

 Vauva tai vaari, älä jää yksin

Sairaalassa tai hoitolaitoksessa pidetyssä ensitietotilanteessa omaisille annetaan paljon tärkeää tietoa mutta täysin muuttuneessa tilanteessa varsin harva kykenee tuota tietoa vastaanottamaan. Ensitietotilanteessa tuodaan esille ne tuen ja avun muodot, johon avun tarpeessa oleva on oikeutettu. Valitettavan usein vähemmälle huomiolle jäävät ne tukimahdollisuudet, joita omaishoitajalla itsellään on käytettävissä.

Omaishoitajan tuki on lailla määritetty ja tähän tukeen kaikki omaishoitajana työskentelevät ovat oikeutettuja. Monet kunnat ovat ratkaisseet omaishoitajien tukemisen myöntämällä omaishoidon palveluseteleitä, joka on luonteeltaan harkinnan varaista ja määrärahasidonnaista sosiaalipalvelua. Tästäkin huolimatta monessa kunnassa on tilanne, jossa vuoden päättyessä omaishoidon palveluseteleitä uhkaa jäädä käyttämättä.

Lisätietoa erilaisista omaishoitajien tukimuodoista saat oman kuntasi sosiaalipalveluiden palveluohjaajilta sekä esimerkiksi valtakunnallisesti toimivalta Omaishoitajaliitolta. Myös varsin monen alalla toimivan yrityksen palveluohjaus tuntee jo oman kuntansa tarjoamat mahdollisuudet hyvin ja osaa siten ohjata asiakasta oikeaan suuntaan.

Oleellista on, että omaishoitajana toimiessasi tunnistat ja tiedostat oman tilanteesi ja ymmärrät kantaa huolta myös itsestäsi sekä omasta jaksamisestasi. Älä jätä apua käyttämättä.

 

Linkkejä:

Omaishoitajaliitto ry:
https://omaishoitajat.fi/

Helsingin sanomat:
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005911701.html

Akson -yrittäjäverkosto:
https://akson.fi/toimipisteet 

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top