Omaishoitajan työ on korvaamattoman tärkeää työtä, jota tehdään usein täysin pyyteettömästi. Tarve ryhtyä omaishoitajaksi voi yllättää kenet tahansa ja tällaisissa tilanteissa harvoin mietitään omaa jaksamista. Harva omaishoitajana toimiva on tietoinen siitä, että omaishoitajakin voi saada sijaisen, joka mahdollistaa pienet hengähdyshetket arjen keskellä.  

Omaishoitajan työ on yksi tärkeimmistä töistä hyvinvointiyhteiskunnassa

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä lähiomaisen toimesta. Omaishoitajana voi toimia puoliso, vanhempi, oma lapsi, sukulainen tai läheinen ystävä.  

Omaishoitajan tehtävänä on huolehtia, että läheinen kykenee selviytymään arjen tilanteista sujuvasti ja turvallisesti. Työ on lähestulkoon aina ympärivuorokautista huolenpitoa ja läsnä olemista, johon ei lähtökohtaisesti kuulu loma- ja vapaa-aikoja.

On sanomattakin selvää, että omaishoitajan työn merkitystä on vaikea mitata millään mittareilla. Hoidettavana oleva omainen saa pitää tutun ihmisen lähellään, joka auttaa ja tukee kaikissa eteen tulevissa asioissa. Yhteiskunnan kannalta omaishoitajuus tarkoittaa säästöjä kalliista palveluasumiskustannuksista ja ennen kaikkea mahdollistaa palveluasumispaikkojen myöntämisen heille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

omaishoitajan sijainen

Omaishoitajan sijainen huolehtii läheisestä

Omaishoitajan on mahdollista saada itselleen sijainen, kun tilanne sitä vaatii. Omaishoitajan sijaispalvelu mahdollistaa omaishoitajan viettää vapaa-aikaa tai hoitaa asiointia päivän aikana.

Hyvin toimivassa sijaispalvelussa omaishoitajan sijainen on kokenut ja alalle kouluttautunut henkilö, joka kykenee hyvään vuorovaikutukseen sekä hoidettavan että tämän hoitotyöstä vastaavan omaisen kanssa. Omaishoitajan sijainen hallitsee empaattisen ja vuorovaikutuksellisen suhteen rakentamisen asiakkaan kanssa sekä tarvittaessa myös hoitotyön erilaiset tehtävät.

Sijaisen tehtävänä on vastata hoidettavan kanssa vietettävästä ajasta siten, että omaishoitaja voi rauhallisin mielin syventyä tekemään jotain muuta. Sijainen voi toimia myös keskusteluapuna omaishoitajalle ja tällä tavoin tuoda ammatillista näkemystä hoidettavan tilanteeseen. Omaishoitajan sijaisen avulla tuetaan siis omaishoitajan omaa jaksamista ja hoitosuhteen onnistumista.

Omaishoitajan sijaispalvelu on usein sidottu kuntien määrärahaan

Omaishoitajan sijaispalvelu toteutetaan pääosin kuntien myöntämien palvelusetelien avulla. Kuntien omaishoitajien sijaispalveluun varatut resurssit ovat toistaiseksi määrärahasidonnaisia ja kuntakohtaisia. Näin ollen omaishoitajien tukimuodot voivat vaihdella suurestikin eri kuntien välillä.

Tulevassa hyvinvointialueiden uudistuksessa on tarkoitus pureutua erityisesti omaishoitajien tilanteeseen ja siihen, että omaishoitajuuteen olisi tarjolla riittävä määrä tukimuotoja ja että nämä tukimuodot toteutuisivat samanlaisina kaikilla hyvinvointialueilla.

Omaishoitajan sijaisen voi myös hankkia itse. Silloin palvelun voi ostaa suoraan palveluntuottajalta, mikä luonnollisesti laajentaa palvelun saatavuutta. Palveluntuottajan kanssa on mahdollisuus sopia suoraan palveluntarpeesta. Itse järjestetystä palvelusta on myös mahdollista saada täysimääräinen kotitalousvähennys.

Kun järjestät omaishoitajan sijaispalvelun itse, laskun voi kätevästi jakaa perheen ja omaisten kesken. Silloin laskun voi osittaa puolisoiden ja heidän lastensa kanssa, ja heistä jokainen voi saada osuudestaan kotitalousvähennyksen.

Näin hankit omaishoitajan sijaispalvelua

Mikäli toimit oman läheisesi hoitajan, sinun kannattaa tiedustella, onko asuinkunnassasi käytössä omaishoitajan sijaispalvelun palveluseteli. Tämän tiedon saat esimerkiksi sosiaalipalveluiden ohjauksesta. Samalla saat myös neuvonnan siitä, miten palvelutarpeen arviointi käynnistyy ja minkälaisella aikataululla tukipäätöksen voi saada.

Kun haluat järjestää palvelun itse, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan palveluntuottajaan ja sopia palvelun aloittamisesta.

Me Aksonilla teemme päivittäin kymmeniä omaishoitajan sijaispalvelukäyntejä. Palvelun sinulle tuottaa aina paikallinen yrittäjä, joka osaa neuvoa sinua myös tukien ja etuuksien hyödyntämisessä.

Oletko omaishoitaja? Tässä sinulle pari hyödyllistä linkkiä.