Olisiko sinusta kotipalvelutyöntekijäksi?

Olemme yrittäjiemme kanssa tehneet rekrytointiponnisteluita usealla paikkakunnalla. Työvoiman tarve on käsin kosketeltavaa ja helppoon rekrytointiin tottunut joutuu yllättymään, kun hakemuksia ei ilmoituksen jälkeen alakaan tiputtelemaan totuttuun tapaan.

Kotipalvelualalla ollaan siirtymässä työntekijöiden markkinoille. Työtä on tarjolla paljon ja keikkatyöntekijät tekevät mukavat lisätienestit, miltei paikkakunnasta riippumatta. Vapaus suunnitella vuoroja omalle elämäntilanteelle sopivaksi, on yksi tämän hetkisen työtilanteen eduista kotipalvelualalla. Rekrytointi on muuttunut kilpailuksi hyvistä työntekijöistä ja hyvä niin. Tämä pakottaa työnantajat hiomaan oman henkilöstöjohtamisen särmät kuntoon ja todella osoittamaan työntekijöilleen heidän työpanoksen merkityksellisyyden.

Tästäkin huolimatta monet kokeneetkin työnantajat ovat joutuneet ihmettelemään, miksi hakijoiden määrä tahtoo jäädä pieneksi. Ovatko työpaikkailmoitukset kenties jotenkin väärin laadittu? Seuraavaksi tarkastellaan sitä, mitä Akson -yrittäjien työpaikkailmoitusten avainsanat tarkoittavat.

Oma-aloitteisuutta ja innokkuutta

Kotipalvelutyö tapahtuu kirjaimellisesti asiakkaan kotona. Työ on itsenäistä työtä, eikä asiakaskäynnillä ole esimiestä tai kollegaa, joka täpärän tilanteen tullen olisi opastamassa työntekijää. Työntekijältä edellytetään valmiutta tehdä itse päätöksiä tilanteen ratkaisemiseksi. Varmuus itsenäiseen päätöksentekoon syntyy vain kokemuksen kautta, minkä vuoksi työntekijällä tulee olla halukkuutta kohdata erilaisia ja haastaviltakin tuntuvia työtilanteita.

Kun yksittäinen työtehtävä ei tunnu enää pelottavalta, työ alkaa sujua rutiinilla. Silloin esimerkiksi vuorovaikutus asiakkaan kanssa muuttuu luontevammaksi, mikä entisestään parantaa palvelukokemusta. Näitä taitoja ja niiden kehittymistä arvostetaan siksi, että työssä pyritään kokonaisvaltaiseen asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen. Virheitä sattuu kaikille, joten tärkeintä ei ole virheiden välttely vaan positiivinen suhtautuminen omaan työhön sekä halu tarttua toimeen uudelleen ja uudelleen.

Joustavuutta

Työympäristö vaihtuu jokaisen asiakkaan kohdalla, samoin ne elämäntilanteet, joihin työntekijän on itsensä sovitettava. Joustavuus tarkoittaa siten ennen kaikkea taitoa kiinnittyä nopeasti siihen hetkeen, jota asiakkaan arjessa juuri sillä hetkellä eletään. Yhtälö ei ole helppo koska työtä tehdään jokaisen oma persoona peliin laittaen. Lienee jokainen on joskus kokenut tilanteet, jossa työ imee täysin mukaansa tai vastaavasti tuntuu yhdentekevältä. Nämä ovat ääripäät sille, kun työn tekeminen edellyttää täydellistä tilanteessa elämistä.

Kotipalvelutyötä tehdään vuorokauden kaikkina kellonaikoina vuoden jokaisena päivänä. Työvuoro saattaa siten sattua juuri sellaiseen hetkeen, kun tavallinen suomalainen lomailee tai viettää muuten vain vapaa-aikaansa. Tässä yhteydessä joustavuus tarkoittaa työelämätaitoa, jossa ymmärretään työn luonne ja vaatimukset. Mikäli meillä ei olisi niitä, jotka ovat valmiita auttamaan koska tahansa, emme pystyisi huolehtimaan avun tarvitsijoista. Avun tarve ei katso kelloa, eikä keliä. On yksinkertaisesti oltava niitä, jotka ovat valmiita lähtemään kentälle, kun tarve sitä vaatii.

Tämä ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijän tulisi olla valmis ottamaan jokainen tarjottu keikka ja kokea huonoa omatuntoa jos työtä ei voi ottaa vastaan. Rajojen asettaminen omalle työn tekemiselle, on merkki johdonmukaisesti toimivasta ja omat voimavaransa tunnistavasta työntekijästä.

Tutkinnot, luvat ja oman auton käyttö

Kotipalvelutyö sisältää monenlaisia tehtäviä, minkä vuoksi asianmukainen koulutus on välttämättömyys. Sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimivilta työntekijöiltä edellytetään aina myös esimerkiksi lääke-, pistos-, yms. lupien voimassaoloa. Monet työnantajat tarjoavat mahdollisuutta suorittaa esimerkiksi lääkelupatentin mutta enenevässä määrin työnantajat edellyttävät, että ammattipätevyyden ylläpitäminen on myös työntekijän vastuulla.

Työ on liikkuvaa, joten ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön ovat etuja työtä haettaessa. Työnantaja maksaa oman auton käytöstä vähintäänkin lakisääteiset matkakorvaukset mutta varsin monessa yrityksessä on käytössä autoja työkeikkoja varten.

Lisäksi korvausta menetetystä vapaa-ajasta

Yrittäjinä Aksonilaiset ymmärtävät työntekijöiden työpanoksen merkityksen omalle yritykselleen sekä sen, että työllä on jokaiselle myös henkilökohtainen merkitys. Palkka ja palkkaedut ovat tarjolla kaikille työntekijöille. Tämän lisäksi monet Akson -yritykset ovat muodostuneet työyhteisöiksi. On syntynyt aitoa Aksonilaisuutta, jossa määrätietoista työntekoa höystää tarvittaessa hurtti huumori. Työyhteisöt kokoontuvat säännöllisesti kehittämään, arvioimaan tai juhlistamaan yhteisiä aikaan saannoksia. Työ voi siten tarjota paljon muutakin palkan lisäksi.

 

Katso Akson -yrityksissä avoinna olevat työpaikat tästä

 

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top