Mitä kotihoitoyrityksen perustaminen maksaa?

Kotihoitoyrityksen perustaminen on helppoa ja moneen muuhun alaan verrattuna edullista. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että monelle kotihoitoyrityksen perustamista suunnittelevalle ei ole selvää, mitä kaikkia kustannuksia perustamisvaiheessa olisi hyvä ottaa huomioon.

Yrityksen perustaminen maksaa aina jotakin

On hyvä tiedostaa jo alkumetreiltä, että kotihoitoyrityksen perustaminen maksaa aina jotakin. Tuskin on olemassa sellaista yritystä, joka voisi aloittaa liiketoiminnan ilman minkäänlaisia kustannuksia.

Se, onko yrityksen perustamisen kustannukset suuret vai pienet, liittyy tietenkin kunkin yrittäjäksi ryhtyvän omaan taloudelliseen tilanteeseen. Yrittäjämäisesti ajatteleva toki miettii myös sitä, minkälaista vastiketta rahalleen voi saada. Pientäkään rahamäärää ei kannata käyttää joutavuuksiin.

Yrityksen perustamisen kustannuksia voidaan karkeasti jakaa pakollisiin kustannuksiin sekä vapaaehtoisiin kustannuksiin. Pakolliset kustannukset ovat sellaisia, jotka on kyettävä kattamaan, mikäli yritystoimintaa mielii aloittaa.

Vapaaehtoiset kustannukset ovat puolestaan sellaisia, joita ilman yrityksen varsinainen toiminta voidaan aloittaa mutta joilla edesautetaan liiketoiminnan sujuvaa käynnistymistä.

Tällaisia vapaaehtoisia yritystoiminnan alun kustannuksia voidaan ajatella investointeina, joissa yrittäjä sijoittaa rahaa toiminnan käynnistämisen kannalta tärkeisiin tuotteisiin tai palveluihin. Tekemällä tällaisia investointipäätöksiä yrittäjä pyrkii saavuttamaan toimintansa kannalta hyötyjä sekä kilpailuetua.

Mitä kotihoitoyrityksen perustaminen maksaa

Alkuinvestointien määrä eri toimialoilla vaihtelee suuresti.

Esimerkiksi kivijalkapaikan liiketilaan perustettava päivittäistavaraliike joutuu investoimaan vähintään liiketilan vuokraamiseen, kassajärjestelmiin sekä tuotevarastoon. Tänä päivänä jakeluketjujen merkitys on toimivan kaupankäynnin elinehto. Kauppias joutuu investoimaan myös jonkinlaiseen jakeluketjuun, jonka turvin liikkeessä riittää myytäviä tuotteita.

Tällaisen yrityksen alkuinvestoinnit voivat liikkua kymmenissä, jopa sadoissa tuhansissa euroissa.

Digikanavamarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta tarjoava yrittäjä pystyy parhaimmillaan käynnistämään toimintansa hankkimalla ammattikäyttöön suunnatun kuvankäsittelyohjelmiston sekä jonkin verran mainontaa sosiaalisessa mediassa.

Tällainen alkuinvestointi voi parhaimmillaan olla mahdollista alle tuhannen euron alkupääomalla.

Kotipalveluyrityksen alkuinvestoinnit ovat jotakin tältä väliltä. Yrityksen pakolliset kustannukset ovat maltilliset ja yrittäjän omalla aktiivisella myyntityöllä voidaan asiakashankinta saada käyntiin pienin kustannuksin.

Kotihoitoyrityksen perustamisen pakolliset kustannukset

Sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksen perustamisen rekisteröintiin sekä palveluntuottajaksi hyväksymiseen liittyvät viranomaiskulut ovat pakollisia maksuja kaikille alalle pyrkiville yrityksille. Tämän lisäksi yrityksellä täytyy olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 

Kotihoitoyrityksen perustamisvaiheessa kuluja koituu seuraavista:

  • Yrityksen perustamisen käsittelymaksu (60€ – 275€)
  • Palveluiden tuottamisesta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu (680€)
  • Toimiluvan käsittelymaksu (1200€)

Yllä mainitut kustannukset perii Patentti- ja rekisterihallitus sekä Aluehallintovirasto. Nämä kustannukset ovat luonteeltaan kiinteitä. Näiden lisäksi on olemassa pakollisia kustannuksia, joiden suuruuteen yrittäjä voi vaikuttaa jonkin verran myös itse.

Yrittäjän eläkevakuutus

Kaikki yrittäjät maksavat itselleen eläkettä yrittäjän eläkevakuutuksen muodossa. Eläkevakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa yritystoiminnasta saatava työtulo. 

Eläkevakuutusmaksua eli Yel:iä maksetaan joka kuussa ilmoitetun työtulon mukaisesti. Tämä maksu on pakollinen maksu, joka yrittäjän tulee hoitaa kuukausittain oman palkanmaksunsa yhteydessä. Maksun suuruus riippuu yrittäjän itsensä ilmoittamasta vuosittaisesta työtulosta.

Tutustu yrittäjän eläkevakuutukseen esimerkiksi tästä

Toiminnan vakuuttaminen

Kotipalveluyrityksen perustaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen edellyttää, että toiminta on kattavasti vakuutettu. Yrityksellä tulee olla toiminnan vastuuvakuutus sekä hoiva- ja hoitotyössä potilasvahinkovakuutus.

Lisäksi yrityksen työntekijät tulee myös vakuuttaa työssäoloajan osalta.

Kotipalveluyrityksen toiminnan käynnistyessä näihin pakollisiin maksuihin kuluu noin 1000 – 2200 euroa. Pakollisten kulujen suuri hintahaarukka johtuu siitä, hakeeko yritys lupaa yksityisten terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen. Tällöin lupakäsittely on kustannuksiltaan suurempi. 

Yrittäjän toimeentulo eli käyttöpääoma

Tervetuloa yrittäjäksi, sillä yrittäjän oma toimeentulo tulee vasta tässä kohtaa.

Yrityksen rahoituksessa käytetään usein termiä käyttöpääoma, joka viittaa niihin euromääräisiin menoihin, jota yrityksen pyörittämiseen tarvitaan. Tähän lasketaan myös palkat, jolloin käyttöpääoman tarve pitää sisällään yrittäjän oman palkan. 

Yrittäjä tarvitsee tuloja omien henkilökohtaisten menojen kattamiseen. Yritystoiminnan käynnistyessä ei voida varmuudella sanoa, missä vaiheessa yrityksestä on mahdollista nostaa palkkaa. Yrittäjäksi ryhtyvän onkin syytä olla selvillä siitä, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan pakollisten henkilökohtaisten menojen kattamiseen. 

Yrittäjäksi ryhtyvän kannattaa varautua siihen, että yritystoimintaa täytyy pyörittää 3-6 kuukautta, ennen kuin yritystoiminnasta saatava tulo riittää kattamaan yrittäjän henkilökohtaiset menot. 

Yrittäjän omaa toimeentuloa varten on mahdollista saada yrityksen starttirahaa.

Tätä haetaan oman TE-palvelukeskuksen kautta, joka myös tekee starttirahaa koskevan päätöksen. Meillä Aksonilla aloittaneille yrittäjille starttiraha on myönnetty. 

Sitten vain töihin!

Nyt yrityksesi voi ryhtyä toimimaan ja ottamaan vastaan asiakkaita, onneksi olkoon!

Puhelimen pirinää odotellessa on hyvä käyttää muutama ajatus siihen, miten olisi hyvä järjestää yrityksesi markkinointi, yritysilmeen luominen, kotisivujen perustaminen, logot, esitteet, vaatetus, jne. Entä millaista toiminnanohjausjärjestelmää olit ajatellut käyttää? Mikä taloushallintojärjestelmä sinulla olikaan käytössäsi?

Yrityksesi on toimitettava valvovalle viranomaiselle omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Sen kirjoittamiseen on varmasti nyt hyvin aikaa. Kannattaa myös perehtyä rekisterinpitoa koskevaan GDPR -lainsäädäntöön koska sitä kysytään myös.

Nämä yllä olevat ovat asioita, jotka yrittäjä voi tehdä tai hankkia itse. Toki voi myös päättää jättää kaiken tekemättä tai siirtää nämä siihen kuuluisaan parempaan hetkeen.

Kotihoitoyrityksen perustamista suunnittelevalle tämä on ensimmäinen kohta, jossa hän joutuu miettimään, tulisiko käyttää omaa rahaa vai omaa aikaa asioiden aikaan saamiseksi.

Mikäli olet lukenut artikkelimme yrittäjämäisen ajattelun harjoittelusta, viimeistään tässä kohtaa on hyvä ottaa oppeja käyttöön.

Muut kustannukset

On syytä muistuttaa taas siitä perusasiasta, että yrittäjänä sinä päätät, miten suureksi arvostat oman aikasi ja osaamisesi. Yrityksen perustamisen muut kustannukset tulisi kytkeytyä vahvasti myös yrittäjän liiketoiminnalleen asettamiin tavoitteisiin.  

Mitä kotihoitoyrityksen perustamisen muihin kuluihin tulee, lähes tulkoon kaiken siitä voi tehdä itse, jos haluaa.

Seuraavassa on listattu asioita, joihin kuitenkin kokemuksen perusteella kannattaa investoida

  • Yritysilmeen luominen (logot, värit, esitteet, käyntikortit, ym.)
  • Markkinointi ja myyntiponnistelut (toiminnalliset kotisivut, helposti ladattavat ja toimitettavat materiaalit, vaatetukset, näkyvyys ja löydettävyys, verkostojen luonti ja aktivointi)
  • Pakollisten materiaalien luominen ja ylläpitäminen (omavalvontasuunnitelma, toimintaohjeistukset, perehdytysmateriaalit, sopimuspohjat, jne)
  • Toiminnanohjausjärjestelmä (työn kirjaamista, suunnittelua ja esim. poikkeamailmoituksia varten)
  • Taloushallinnon palvelut (kirjanpito, osto- ja myyntilaskut, taloustilanteen seuranta)

On vaikea arvioida, miten paljon jokaiseen kokonaisuuteen tulisi investoida. Sen sijaan aloittavan yrittäjän kannattaa tarkastella investointeja siitä näkökulmasta, miten ne edistävät liiketoiminnan käynnistymistä ja sujuvaa pyörittämistä.

Ajattele siis ennen kaikkea saamiasi hyötyjä suhteessa omaan aikaasi sekä käytettävissäsi olevaan aikaan ja osaamiseen. Nuukuus on yrittäjän hyve ja juuri siksi kannattaa miettiä, mihin olet rahoitusta valmis käyttämään.

Sitten vielä yksi asia

Kun sinä aloittavana yrittäjänä alat koota itsellesi verkostoa, joka voisi auttaa sinua ja yritystäsi, on neuvojia yleensä paljon liikkeellä. Tämä on totta kai merkki siitä, että olet tehnyt ison päätöksen ja lähipiirisi haluaa vilpittömästi auttaa sinua onnistumaan.

Silloin sinulle kerrotaan tutun tutuista ja naapurin kaimoista, jotka ovat tehneet some-markkinointia, kirjanpitoa ja vaikka mitä. Yrittäjänä sinun on kuitenkin hyvä harjoitella jo alusta asti toimimaan siten, että harkitset tarkkaan, milloin otat vastaan vastikkeetonta palvelua tai annat jonkun toimia yrityksesi puolesta ilman sopimusta.

Yrittäjänä sinäkin laskutat palvelustasi, miksi yhteistyökumppanisi ei voisi laskuttaa sinua omistaan? Palveluiden vastikkeellisuus ja sopimukseen perustuvat toimeksiannot tarkoittavat myös sitä, että sinun yritystäsi varten tehtävä työ tehdään laadulla ja ammattitaidolla.


Kiinnostaako sinua yrittäjyys? Lue tästä lisää Akson yrittäjyydestä!

Kiinnostuitko Akson-yrittäjyydestä?

Aksonilla meitä yrittäjiä on moneen lähtöön. Täytä hakemus ja liity Akson-menestyjien joukkoon!