Hyödyllistä tietoa

Tuet ja etuudet Palveluseteli Palveluseteli on yksi sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistapa kunnissa. Sen keskeisenä ajatuksena on lisätä kuntalaisten valinnanvapautta. Ideana on, että kunta myöntää kuntalaiselle palvelusetelin, jolla tämä voi hankkia...

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä sekä tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan...

Kotihoito- ja hoivapalvelut

Kotihoito- ja hoivapalvelut Kotihoito- ja hoivapalvelut tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin, selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten esim. hygienian hoitamisesta....

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu on aina suunnitelmallista ja määräaikaista, yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista....

Omaishoitajien sijaispalvelut

Omaishoitajien sijaispalvelut Omaishoitaja pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestä, joka sairaudestaan, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitajien sijaispalvelu auttaa omaista...