Tule meille töihin!

Yrittäjämme ympäri Suomea ovat tuoneet viestiä työvoiman tarpeesta. Olemme saaneet rekrytoitua mukaan uusia työntekijöitä mutta työntekijöille on tarvetta monella paikkakunnalla. Kotipalvelutyön kysyntä on kasvanut ja samalla kasvaa osaavan ja sitoutuneen työvoiman tarve.

Hoivakotiin vai hoivaa kotiin?

Suomalaisen hoito- ja hoivatyön valtakunnallisena tavoitteena on ollut, että mahdollisimman monen tuen tarpeessa olevan asiakkaan hoito tuotettaisiin asiakkaan omassa kotona. Tämä tavoitetila on ilmeinen, sillä laitoshoidon kustannukset ovat moninkertaiset kotona tapahtuvaan hoitoon verrattuna. Hoito- hoiva ja huolenpito ovat meidän kaikkien perusoikeuksia, joiden toteutuminen turvataan lainsäädännöllä.

Henkilökohtaisen avustajan arkea etsimässä

Tämän tekstin kolme esimerkkiä kumpusivat eräästä kahvipöytäkeskustelusta, kun koetimme tavoittaa henkilökohtaisen avustajan työn ydintä. Hienoin termein kuvattuna avustajan työn tavoitteena on turvata avustettavan tasa-arvoinen elämä ja osallisuus yhteiskunnan jäsenenä. Avustettavaa tuetaan kaikissa niissä toimissa, joista hän ei itse vammansa tai sairautensa vuoksi kykene suoriutumaan.

Edessä kiirettömiä aikoja

Aksonilla saatiin kokea meille kaikille uudenlainen tilanne syksyllä, kun yrittäjämme Sirkka-Liisa Valkonen ilmoitti siirtyvänsä nauttimaan eläkepäivistä. Vaikka tällaisesta mahdollisuudesta oltiinkin tietoisia, ei varmaa veikkausta uskaltanut oikein tehdä suuntaan taikka toiseen. Loppusyksystä saimme arvailuille lopullisen päätöksen, kun Sirkka-Liisa kertoi aloittavansa ansaitut eläkepäivät vuoden vaihteessa.

Olisiko sinusta kotipalvelutyöntekijäksi?

Olemme yrittäjiemme kanssa tehneet rekrytointiponnisteluita usealla paikkakunnalla. Työvoiman tarve on käsin kosketeltavaa ja helppoon rekrytointiin tottunut joutuu yllättymään, kun hakemuksia ei ilmoituksen jälkeen alakaan tiputtelemaan totuttuun tapaan. Kotipalvelualalla ollaan siirtymässä työntekijöiden markkinoille.

Yksin kulku kolkoksi käy

Kuluvalla viikolla Helsingin Sanomat käsittelee yksinäisyyden teemaa eri näkökulmista. Juttusarjan ensimmäisessä osassa toimittaja kuvaa oman isoäitinsä siirtymää ajasta ikuisuuteen ja sitä millä tavoin yksinäisyyden tunne on näyttäytynyt tämän tapahtumasarjan eri vaiheissa. On hyvä, että yksinäisyydestä puhutaan koska yksinäisyys saa ihmisen elämässä monenlaisia ulottuvuuksia.

Hei me kiinnostetaan!

Lokakuun puolen välin tienoilla starttasimme rekrytointikampanjan, joka on käynnissä aina vuoden loppuun saakka. Hakemusten määrä on ylittänyt kaikki odotukset. Tästä voi tehdä helpon johtopäätöksen.

Aksonista JBA:n ja Lauri Markkasen Koriskoulun yhteistyökumppani!

Voimme ilolla ilmoittaa, että tulemme olemaan alkavalla koripallokaudella Jyväskylän Basketball Academyn sekä Lauri Markkasen Koriskoulun yhteistyökumppani! Erilaiset toimintakentät, yhteiset arvot Akson on valtakunnallinen kotipalveluketju, jonka yritykset työskentelevät edistääkseen asiakkaidensa helpompaa arkea tarjoamalla luotettavasti ja kiireettömästi asiakkaan kotona tuotettuja palveluita. Toimimme maan laajuisesti yli sadalla paikkakunnalla ympäri Suomea.

Turvaa tulevaisuutesi kotipalvelu- ja hoiva-alalla

Valtakunnallisen SOTE -laivan seilatessa kohti ajoittain hämäränä häämöttävää satamaa, on paikallaan tiivistää pari aiheeseen liittyvää ydintä:Palveluiden tarve väestössä tulee lisääntymään ja monimuotoistumaan Kotona tuotettavien palveluiden kysyntä jatkaa kasvuaan Alalla tehtävä työ säilyy hyvän palvelun ytimessä mutta se muuttaa muotoaanNämä on hyvä kaikkien alalla toimivien pitää mielessään, huolimatta siitä mitä kulloisenkin päivän uutisotsikoissa lukee. Alan muutos ei liity pelkästään SOTE -lakien uudistamiseen vaan työn tekemisen tavat muuttuvat kovaa vauhtia. Tarve hyvistä työntekijöistä tulee säilymään alalla vielä pitkään mutta tulvaisuus edellyttää työntekijöiltä kykyä sopeutua nopealla tahdilla muuttuvaan ympäristöön.

Työyhteisövalmennuksesta voimavaroja hoivatyöhön

Toteutimme syksyn aikana Akson Hoivapalvelut Jyväskylän toimesta työyhteisövalmennuksen. Prosessin tavoitteeksi asetettiin työyhteisön sekä koko organisaation yhteisten toimintaa ohjaavien arvojen ja käsitysten tunnistaminen. Asetettu tavoite koettiin erityisen tärkeäksi koska ilman selkeää ja yhteisesti jaettua käsitystä omaa toimintaamme ohjaavista periaatteista, tahtoo kaikenlainen yhdessä tekeminen palautua vain takaisin tehtävien suorittamiseksi.

Tilaa kartoitus tai pyydä tarjousSulje ikkuna

Back to top